Grote Rietplas

Camping huisregels

Huisregels op de camping

Over het algemeen geeft het gedrag van onze gasten geen aanleiding om ze aan te spreken op de huisregels. Iedereen is goed te spreken en wil er een mooi feestje van maken. Maar, omdat wij alle terreinen in bruikleen hebben en moeten voldoen aan de strenge eisen op de vergunningen, ontkomen we er niet aan om een paar regels op papier te zetten. De camping is alleen voor campinggasten (in het bezit van een campingpolsbandje). Geen campingpolsbandje = geen toegang! De camping is alleen voor tenten, campers, caravans en vouwwagens toegestaan (dus niet voor de gelegenheid omgebouwde busjes, mpv’s, aanhangers of stationwagens) Enkel officieel door de rdw als camper/caravan gekeurde voertuigen worden toegelaten. Voorwaarde voor kamperen op de festivalcamping is derhalve het naleven van de huisregels in combinatie met een waanzinnig goed humeur.

1. AANSPRAKELIJKHEID

De festivalorganisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies/diefstal en/of beschadiging van goederen. Wel helpen wij u graag mocht bovenstaande zich voordoen.

2. AFVAL

Bij aankomst ontvangt u van ons een vuilniszak. Deze kunt u gebruiken om het afval gescheiden in de bijbehorende container te deponeren. Houd de kampeerplaats schoon en netjes en laat deze netjes achter na het kamperen.

3. AUTO

Na afkoppelen van de caravan en/of het uitladen van de tent en bagage moet de auto op de parkeerplaats worden gestald. De camping is autovrij.

4. BARBECUES

Alleen aluminium wegwerpbarbecues zijn toegestaan.

5. DRANK/ETEN

Eigen drank en etenswaren mogen niet mee naar het festivalterrein, we willen kruisbesmetting voorkomen.

6. GASINSTALLATIES EN GROTE GASFLESSEN

Alleen eenmalige gasflessen met een maximale inhoud van 450 gram zijn toegestaan.

7. GETTOBLASTERS / GELUIDSINSTALLATIES ANDERS DAN EEN POCKET RADIO/MOBIELTJE OF TABLET

Deze zijn niet toegestaan op het campingterrein.

8. GLAS

Glaswerk is op het hele terrein verboden. 

9. HANDEL

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het festivalterrein, de camping of de parkeerterreinen. 

10. HUISDIEREN

Huisdieren worden, mede voor hun eigen bestwil, niet toegelaten op de camping.

11. MAXIMUM SNELHEID

Maximumsnelheid op de camping is 5 km/uur. Voorkom dus dat je na het festival wordt geconfronteerd met een enveloppe van het CJIB.

12. STROOM

Er zijn stroomaansluitingen aanwezig. Je eigen Aggregaat op een aanhanger is niet toegestaan. Per eenheid is één 220V aansluiting aanwezig.

13. TOEGANGSLEEFTIJD

Personen onder de 16 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Voor alcoholverkoop gelden de wettelijke regels. Dus “nix 18”

14. VUUR

Vuur is gevaarlijk. Helemaal op een camping. Open vuur is dan ook ten strengste verboden. Hierop moeten wij streng toezien; ook ’s nachts en met camera’s. Er hangen op meerdere plekken op de camping brandblussers. Check bij aankomst waar deze zich bevinden.

NIET NALEVEN HUISREGELS

Niet naleven van de huisregels kan ertoe leiden dat onze gastvrijheid eindigt, wat in het slechtste geval verwijdering van het campingterrein tot gevolg heeft. U dient dus ten allen tijde de aanwijzingen van de camping stewards opvolgen. Wij werken met een vriendelijk waarschuwingssysteem, echter werkt deze maar 1 keer. Na de eerste waarschuwing volgt ons verwijderingssysteem.

Vragen?