Grote Rietplas

Camping huisregels

Huisregels op de camping

Over het algemeen geeft het gedrag van onze gasten geen aanleiding om ze aan te spreken op de huisregels. Iedereen is goed te spreken en wil er een mooi feestje van maken. Maar, omdat wij alle terreinen in bruikleen hebben en moeten voldoen aan de strenge eisen op de vergunningen, ontkomen we er niet aan om een paar regels op papier te zetten.

De camping is alleen voor campinggasten (in het bezit van een camping-polsbandje). Geen camping-polsbandje = geen toegang!

De camping is alleen voor tenten, campers, caravans en vouwwagens toegestaan, dus niet voor de gelegenheid omgebouwde busjes, mpv’s, aanhangers of stationwagens. Enkel officieel door RDW als camper/caravan gekeurde voertuigen worden toegelaten.

Voorwaarde voor kamperen op de Festivalcamping is daarmee het naleven van de huisregels in combinatie met een festival humeur.

1. AANSPRAKELIJKHEID

De festivalorganisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies/diefstal en/of beschadiging van goederen. Wij helpen u graag mocht bovenstaande zich voordoen.

2. AFVAL

Bij aankomst ontvangt u van ons een vuilniszak. Deze kunt u gebruiken om het afval gescheiden in de container te deponeren. Houd de kampeerplaats schoon en netjes.

3. AUTO

Na afkoppelen van de caravan en/of het uitladen van de tent en bagage moet de auto op de parkeerplaats worden gestald. De camping is autovrij. Het is niet toegestaan om in de auto te overnachten.

4. BARBECUES

Alleen barbecues gebruikmakend van gas zijn toegestaan, mits deze niet eenvoudig kunnen omvallen en geen hinder opleveren voor de omgeving.

5. DRANK/ETEN

Eigen drank en etenswaren mogen niet mee naar het festivalterrein, we willen kruisbesmetting voorkomen.

6. GASINSTALLATIES EN GROTE GASFLESSEN

Twee standaard gasflessen (in camper/caravan) met een maximale inhoud van 120 liter zijn toegestaan.

7. GELUIDINSTALLATIES ANDERS Dan MOBIeLE TELEFOON  OF TABLET

Deze zijn niet toegestaan op het campingterrein. Houd het gezellig voor je medekampeerders. Denk om het volume.

8. GLAS

Glaswerk is op het hele terrein niet toegestaan.

9. HANDEL

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het festivalterrein, de camping of de parkeerterreinen.

10. maximum snelheid

Maximumsnelheid op de camping is 5 km/uur.

11. HUISDIEREN

Huisdieren worden niet toegelaten op de camping.

12. STROOM

Er zijn stroomaansluitingen aanwezig. Je eigen Aggregaat op een aanhanger meenemen keuren wij af. Per eenheid is één 230V aansluiting aanwezig.

13. TOEGANGSLEEFTIJD

Personen onder de 16 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Voor alcoholverkoop gelden de wettelijke regels. Dus “nix 18”.

14. VUUR

Vuur is gevaarlijk. Open vuur, bijvoorbeeld fakkels en grote kaarsen, zijn nadrukkelijk verboden. Hierop moeten wij streng toezien; ook ’s nachts en met camera’s. Er hangen op meerdere plekken op de camping brandblussers. Graag na aankomst en installatie controleren waar deze (herkenbaar) zijn opgehangen.

NIET NALEVEN HUISREGELS

Niet naleven van de huisregels kan ertoe leiden dat onze gastvrijheid eindigt, wat in het slechtste geval verwijdering van het campingterrein tot gevolg heeft. U dient dus te allen tijde de aanwijzingen van de camping stewards opvolgen. Gelukkig werken wij met een vriendelijk waarschuwingssysteem, echter werkt deze maar 1 keer. Na de eerste waarschuwing volgt ons vriendelijk verwijderingssysteem.

Vragen?